Đăng nhập Đăng ký
Đăng nhập

Phân tích hàng năm:

Lưu ý: Bạn nên nhập ngày sinh dương lịch thật

DỰ BÁO CHI TIẾT NĂM CÁ NHÂN CỦA BẠN SẼ CHO BẠN BIẾT

Những sự kiện, thay đổi, cơ hội và cạm bẫy nào đang chờ đợi bạn trong suốt năm năm cá nhân và cách bạn có thể sẵn sàng đón nhận chúng như thế nào

Bạn sẽ khám phá những gì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tình yêu của bạn vào năm cá nhân và cũng có được một thông tin rất chi tiết về những thay đổi mà người khác sẽ mang lại cho bạn

Bản phân tích này sẽ phân tích cho bạn về những rung động chính trong năm, công việc, tình cảm sức khỏe và cơ hội kinh doanh của bạn trong suốt thời gian một năm và chỉ cho bạn cách thúc đẩy thành công của bạn tại thời điểm này

Bạn sẽ biết được tình hình tài chính của mình sẽ tiến triển như thế nào. Một năm thuận lợi hay đầy những thử thách thức

Điều này cho phép bạn lập kế hoạch trước và chỉ cho bạn cách để thành công, đạt được mục tiêu và đạt được sự hài lòng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Dự báo hàng tháng kết hợp với năm cá nhân sẽ cho bạn biết được bạn cần ưu tiên điều gì trong tháng đó và có những sự thay đổi, nó là thuận lợi hay thách thức.